Thời hoàng kim của ngành hoả xa Việt Nam (Phần 2)
| |

Thời hoàng kim của ngành hoả xa Việt Nam (Phần 2)

Thời hoàng kim của ngành hoả xa Việt Nam (Phần 2) Thời Pháp thuộc, Thống đốc dân sự đầu tiên ở Nam kỳ là ông Le Myre de Vilers. Khi đến nhậm chức vào năm 1879, ông tích cực xây dựng cơ sở hành chánh và hạ tầng ở Sài Gòn, trong đó có các…

End of content

End of content