Tuyển Tập Những Bức Ảnh Đẹp Về Quận Thủ Đức Trước Năm 1975
|

Tuyển Tập Những Bức Ảnh Đẹp Về Quận Thủ Đức Trước Năm 1975

Thủ Đức là tên một khu vực rộng lớn phía Đông Sài Gòn. Từ đầu thế kỷ 20 cho đến những năm 1960, Thủ Đức là một quận của tỉnh Gia Định, khi đó Thủ Đức bao gồm toàn bộ vùng. Quận 2 và sau đó là Quận 9… Đôi nét về quận Thủ Đức…

End of content

End of content