Nỗi Lòng Của Người Con Xa Xứ Trong Nhạc Phẩm “Người về”

Nỗi Lòng Của Người Con Xa Xứ Trong Nhạc Phẩm “Người về”

“Người về” là ca khúc được nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác ở độ khoảng những năm 1954 – 1956, đây là khoảng thời gian ông đang du học ở Pháp. Có lẽ là mong nhớ vợ con, mong được về bên mái nhà cũ nên người nhạc sĩ đã cho ra đời ca khúc…

End of content

End of content