Lịch Sử Người Hoa Ở Sài Gòn
|

Lịch Sử Người Hoa Ở Sài Gòn

“Nhà Bè nước chảy chia hai Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về” “Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo” … (Bà Huyện Thanh Quan) Nếu tôi dám liều lĩnh cho rằng mình biết được chút ít về Sài Gòn, từ những tên xóm, tên cầu, tên đường, nhà thờ, nhà chùa, trường học,…

Ngôn Ngữ Sài Gòn Xưa Đã Dùng Từ Ngữ Vay Mượn

Ngôn Ngữ Sài Gòn Xưa Đã Dùng Từ Ngữ Vay Mượn

Nếu nói không ngoa thì bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới cũng đều trải qua sự vay mượn từ những ngôn ngữ khác để hình thành vốn ngôn ngữ riêng. Ảnh hưởng văn hóa được xem là một trong những tác động chính cho việc hình thành sự vay mượn về mặt ngôn…

End of content

End of content