Nghệ Sĩ Văn Hường – Người ‘Dát Vàng’ Cho Vọng Cổ Hài

Nghệ Sĩ Văn Hường – Người ‘Dát Vàng’ Cho Vọng Cổ Hài

“Ê bớ làng nước có ai như đời tôi hông chứ? Có vợ làm chi mà phải ăи quán ngủ trưa ở mái sân đình?…”. Giọng ca mùi mẫn, pha một chút hài hước, một chút tự thán đã trở thành huyền thoại của làng đĩa nhựa giải trí và đủ sức làm say lòng…

End of content

End of content