“Hoa Soan Bên Thềm Cũ” – Cảm Nhận Bức Tranh Quê Hương Qua Tình Yêu Của Người Lính

“Hoa Soan Bên Thềm Cũ” – Cảm Nhận Bức Tranh Quê Hương Qua Tình Yêu Của Người Lính

Trong dòng chảy của Tân nhạc, rất nhiều nhạc sĩ mượn hoa để kể về chuyện tình qua lời ca cung đàn. Phần lớn các tác phẩm nói về hoa sim, hoa phượng, hoa sen,… nhưng rất ít và hầu như chỉ có một tác giả Tuấn Khanh nói về hoa “Soan”. Nhạc khúc “Hoa…

End of content

End of content