Tình Yêu Việt Nam Chảy Trong Lòng Một Họa Sĩ Pháp

Tình Yêu Việt Nam Chảy Trong Lòng Một Họa Sĩ Pháp

Với tình yêu quê hương tha thiết, hoạ sĩ pháp Vincent Monluc đã về Việt Nam sinh sống. Tại đây, ông yêu thương và trân trọng những nét đẹp rất Việt Nam. Từng nét đẹp ấy được ông truyền tải trong triển lãm tranh “Giấc mơ” rất xinh đẹp và chân thật.  Tình Yêu Quê…

End of content

End of content