“Hai Vì Sao Lạc” – Anh Em Ta, Người Nam Kẻ Bắc Biết Bao Giờ Mới Trùng Phùng

“Hai Vì Sao Lạc” – Anh Em Ta, Người Nam Kẻ Bắc Biết Bao Giờ Mới Trùng Phùng

Nhạc sĩ Anh Việt Thu tên thật là Huỳnh Hữu Kim Sang, là một người nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng từ trước những năm 1975 tại miền Nam Việt Nam. Bút danh Anh Việt Thu của tác giả được lấy từ chính tên của người em út Việt Thu – Anh Việt Thu có…

End of content

End of content