Tiếng Reo Ấm Nước
|

Tiếng Reo Ấm Nước

Cứ sáng dậy vừa mở mắt ra là mẹ lại lật đật bước vào gian bếp để đun nước. Tay mở vòi nước, miệng mẹ lẩm bẩm “mấy đứa cất cái ấm nấu nước đâu rồi mà tìm chẳng thấy”. Rồi vừa bật bếp gas vừa lau bếp, mẹ chuyển cái phích nước cho đúng…

End of content

End of content