Rưng rưng nhớ lại tuổi học trò qua những bìa sách giáo khoa được phát hành trước năm 1975

Rưng Rưng Nhớ Lại Tuổi Học Trò Qua Những Bìa Sách Giáo Khoa Phát Hành Trước Năm 1975

Rưng rưng nhớ lại ký ức về tuổi học trò qua những bìa sách giáo khoa được phát hành tại Miền Nam cách đây 50-60 năm về trước. Với những người thuộc thế hệ 6x-7x chắc hẳn sẽ rưng rưng thương nhớ khi được nhìn lại những bìa sách chỉ còn trong kỷ niệm này.

Việt sử lớp nhì (1958) do Sống Mới làm Nhà Xuất Bản
Việt sử lớp nhì (1958) do Sống Mới làm Nhà Xuất Bản

 

Sách Việt Sử Lớp Nhì và Nhứt Ban Tiểu Học Quyển 3 do Việt Hương Xuất Bản vào năm 1951
Sách Việt Sử Lớp Nhì và Nhứt Ban Tiểu Học Quyển 3 do Việt Hương Xuất Bản vào năm 1951

 

Sách Lịch Sử Việt Nam được xuất bản vào năm 1973 bởi NXB Nguyễn Du
Sách Lịch Sử Việt Nam được xuất bản vào năm 1973 bởi NXB Nguyễn Du

 

Sách Quốc Sử lớp Đệ Lục được xuất bản năm 1963 bởi NXB Sống Mới
Sách Quốc Sử lớp Đệ Lục được xuất bản năm 1963 bởi NXB Sống Mới

 

Sách em học toán vỡ lòng quyển 2 được xuất bản năm 1970 do Bộ Giáo Dục Xuất Bản
Sách em học toán vỡ lòng quyển 2 được xuất bản năm 1970 do Bộ Giáo Dục Xuất Bản

 

600 bài tính mẫu lớp 1 và lớp 2 do Sống Mới xuất bản năm 1970
600 bài tính mẫu lớp 1 và lớp 2 do Sống Mới xuất bản năm 1970

 

Toán pháp lớp 4 do NXB Cành Hồng xuất bản năm 1974
Toán pháp lớp 4 do NXB Cành Hồng xuất bản năm 1974

 

Toán pháp lớp tư do Nam Sơn xuất bản vào năm 1968
Toán pháp lớp tư do Nam Sơn xuất bản vào năm 1968

 

Sách Địa lý lớp nhất do Sống Mới xuất bản vào năm 1961v
Sách Địa lý lớp nhất do Sống Mới xuất bản vào năm 1961

 

Sách Địa lý lớp 8 do Nhà Xuất Bản Nguyễn Du xuất bản vào năm 1971
Sách Địa lý lớp 8 do Nhà Xuất Bản Nguyễn Du xuất bản vào năm 1971

 

Địa lý đại cương lớp 10 do Cơ sở xuất bản Sử Địa xuất bản năm 1971
Địa lý đại cương lớp 10 do Cơ sở xuất bản Sử Địa xuất bản năm 1971

 

Sách Địa lý đệ tam do Sống Mới xuất bản vào năm 1968
Sách Địa lý đệ tam do Sống Mới xuất bản vào năm 1968

 

Sách Địa lý đệ nhị do Nhà Xuất Bản Sống Mới xuất bản vào năm 1969
Sách Địa lý đệ nhị do Nhà Xuất Bản Sống Mới xuất bản vào năm 1969

 

Sách Vạn vật học lớp 6 do Đường Sáng xuất bản năm 1974
Sách Vạn vật học lớp 6 do Đường Sáng xuất bản năm 1974

 

Vạn vật học lớp đệ thất xuất bản năm 1954 bởi NXB Trường Thi
Vạn vật học lớp đệ thất xuất bản năm 1954 bởi NXB Trường Thi

 

Sách Vạn vật học lớp 7 do Hàn Thuyên xuất bản vào năm 1974
Sách Vạn vật học lớp 7 do Hàn Thuyên xuất bản vào năm 1974

 

Sách Vạn vật học lớp 9 do Đường Sáng xuất bản vào năm 1971
Sách Vạn vật học lớp 9 do Đường Sáng xuất bản vào năm 1971

 

Sách Vạn vật học lớp đệ tứ do NXB Như Ý, Sài Gòn xuất bản năm 1967
Sách Vạn vật học lớp đệ tứ do NXB Như Ý, Sài Gòn xuất bản năm 1967

 

Sách Vạn vật học lớp đệ tứ do NXB Trường Thi xuất bản năm 1959
Sách Vạn vật học lớp đệ tứ do NXB Trường Thi xuất bản năm 1959

 

Vạn vật học lớp đệ tam do Đường Sáng xuất bản năm 1967
Vạn vật học lớp đệ tam do Đường Sáng xuất bản năm 1967

 

Vạn vật học đệ nhị A do Tiến Hóa xuất bản năm 1965
Vạn vật học đệ nhị A do Tiến Hóa xuất bản năm 1965

 

Vạn vật học đệ nhất BCD do Tiến Hóa xuất bản năm 1963
Vạn vật học đệ nhất BCD do Tiến Hóa xuất bản năm 1963

 

Việt sử lớp 3 (1952) NXB Việt Hương xuất bản
Việt sử lớp 3 (1952) NXB Việt Hương xuất bản

 

Quốc sử lớp ba (1972) do Trung tâm học liệu xuất bản
Quốc sử lớp ba (1972) do Trung tâm học liệu xuất bản

 

Việt sử lớp tư (1959) do Nam Sơn xuất bản
Việt sử lớp tư (1959) do Nam Sơn xuất bản

 

Vệ sinh lớp nhất (1956) do Sống Mới xuất bản
Vệ sinh lớp nhất (1956) do Sống Mới xuất bản

 

Tam thiên tự (quyển 3, 1963) do Trí Đức  тùng thư xuất bản
Tam thiên tự (quyển 3, 1963) do Trí Đức tùng thư xuất bản

 

Tác văn lớp nhất (1953) do Nhà in Nguyễn Trung xuất bản
Tác văn lớp nhất (1953) do Nhà in Nguyễn Trung xuất bản

 

Chuyện Đời Xưa (Chương trình Quốc Văn Trung học, 1975) do Nhà sách Khai Trí xuất bản
Chuyện Đời Xưa (Chương trình Quốc Văn Trung học, 1975) do Nhà sách Khai Trí xuất bản

 

Việt văn độc bản lớp đệ nhị (1968) do Trung tâm học liệu xuất bản
Việt văn độc bản lớp đệ nhị (1968) do Trung tâm học liệu xuất bản

 

Việt văn độc bản lớp đệ tam (1962) do Bộ Quốc gia giáo xuất bản
Việt văn độc bản lớp đệ tam (1962) do Bộ Quốc gia giáo xuất bản

 

Giảng văn lớp 10 (1970) do Nhà sách Khai Trí xuất bản
Giảng văn lớp 10 (1970) do Nhà sách Khai Trí xuất bản

 

Quốc văn bình giảng đệ tứ (1968) do Nhà sách Lê Lai xuất bản
Quốc văn bình giảng đệ tứ (1968) do Nhà sách Lê Lai xuất bản

 

Giảng văn lớp đệ lục (1970) do Việt Nam tu thư xuất bản
Giảng văn lớp đệ lục (1970) do Việt Nam tu thư xuất bản

 

Việt văn diễn giảng đệ lục (1963) do nhà xuất bản Bông Lau
Việt văn diễn giảng đệ lục (1963) do nhà xuất bản Bông Lau

 

Việt văn diễn giảng đệ thất, đệ lục (1957) do Nhà xuất bản Ziên Hồng
Việt văn diễn giảng đệ thất, đệ lục (1957) do Nhà xuất bản Ziên Hồng

 

Việt văn độc bản lớp tư (1951) do Nhà Sách Nguyễn xuất bản
Việt văn độc bản lớp tư (1951) do Nhà Sách Nguyễn xuất bản

Tập đọc vui lớp tư (1956) do Nhà in Nguyễn Văn làm nhà xuất bản.
Tập đọc vui lớp tư (1956) do Nhà in Nguyễn Văn làm nhà xuất bản.

Em tập đọc lớp 1 (1971) do Nam Sơn xuất bản
Em tập đọc lớp 1 (1971) do Nam Sơn xuất bản

Tập đọc vui mẫu giáo, lớp năm (1955) do Liên Hiệp Bắc Việt làm Nhà Xuất Bản
Tập đọc vui mẫu giáo, lớp năm (1955) do Liên Hiệp Bắc Việt làm Nhà Xuất Bản
Đọc giỏi đi con (tập đọc lớp năm, cuốn thứ nhất do Sương Mai xuất bản
Đọc giỏi đi con (tập đọc lớp năm, cuốn thứ nhất do Sương Mai xuất bản

 

Vần quốc ngữ lớp đồng ấu (1956) do Nam Sơn làm Nhà Xuất Bản
Vần quốc ngữ lớp đồng ấu (1956) do Nam Sơn làm Nhà Xuất Bản

Vần khai trí được xuất bản năm 1969 do nhà sách Khai Trí xuất bản
Vần khai trí được xuất bản năm 1969 do nhà sách Khai Trí xuất bản

Vui học ABC mẫu giáo, lớp 1 (1974)
Vui học ABC mẫu giáo, lớp 1 (1974)

Em bé học ABC mẫu giáo (1972)
Em bé học ABC mẫu giáo (1972)

ABC Em Bé (1964)
ABC Em Bé (1964)

Theo Thời xưa biên soạn – Hình ảnh Thương Mái Trường xưa.

Có thể bạn quan tâm: » Phòng Trà Ca Nhạc – Nét Đẹp Văn Hóa Của Sài Gòn Xưa.

Similar Posts