Tag archive for : sai gon

MADE IN SAIGON

Có người nói Sài Gòn rất hoa lệ. Người lại bảo Sài Gòn thật tạp nham. Có người nói Sài Gòn xô bồ quá. Người lại bảo kiểu gì cũng […]

Continue reading